omoss selskapetshistorie

 omoss legotruck

SELSKAPETS HISTORIE

Ut ifra ideen om en lasermåler for truck ble selskapet PALART AS stiftet. Med midler fra Innovasjon Norge, investorer og 1500 dugnadstimer ble prototypen utviklet og senere produktet Redeye. 

VÅR OPPGAVE

Hvert år er det mellom 1 og 3 dødsfall i Norge på grunn av kjøring med truck. Med produktet Redeye ønsker vi å redusere skader på personell og materiell og gjøre arbeidshverdagen mer effektiv og trygg.

 omoss markedsgrunnlag

 omoss fokusfremtid

MARKEDSGRUNNLAG

Det finnes over 200.000 trucker i Skandinavia, og Redeye passer til 90 prosent av de ulike modellene. Palart AS har dermed et godt marked både nasjonalt og internasjonalt.

FOKUS I FREMTIDEN

Vårt fokus er å være en nasjonal leverandør innen sikkerhet for truck. Internasjonalt ønsker vi å knytte til oss de ledende leverandørene innen området.